Diariusz Chrapowickiego

O projekcie

Group 49

Edycja diariusza wojewody witebskiego Jana Antoniego Chrapowickiego (1612-1685), cz. IV-VII

Celem projektu jest naukowa edycja części diariusza wojewody witebskiego Jana Antoniego Chrapowickiego (1612-1685), która dotąd pozostaje w rękopisie.

 

Edycja będzie obejmować zapisy od kwietnia 1673 r. do śmierci autora w listopadzie 1685 r. W poprzedzającym ją naukowym wstępie zawarte zostaną nowe informacje na temat biografii Chrapowickiego, zebrane w trakcie kwerend w archiwach i bibliotekach, do których nie miał dostępu Tadeusz Wasilewski, autor wstępu do tomu pierwszego źródła (1978).

Group 49

W wyniku realizacji projektu zostaną wydane następujące tomy diariusza J. A. Chrapowickiego:

t. III

kwiecień-grudzień 1673
strony 179-263

t. IV

lata 1674-1676
271 stron

t. V

lata 1677-1679
270 stron

t. VI

lata 1680-1682
295 stron

t. VII

lata 1683-1685
267 stron